HEYDƏR ƏLİYEV
Elektron Sənədlər
T O P L U S U

E-kitablarSərlövhə Azərbaycanda Ali Baş Komandanlıq institutunun Heydər Əliyev mərhələsi
Müəllif Süleymanov Mehman Sirac oğlu
Nəşr ili 2018
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev (Əliyev Heydər Əlirza oğlu): biblioqrafiya
Müəllif
Nəşr ili 2018
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev və Azərbaycan şahmatının zəfər salnaməsi
Müəllif Bayramov Oqtay Nəsib oğlu
Nəşr ili 2018
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev Azərbaycanda dövlət quruculuğunun banisidir
Müəllif
Nəşr ili 2017
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Гейдар Алиев: личность и эпоха: Т. 3: возвращение (1990- 2003)
Müəllif Ахундова Эльмира Гусейн кызы
Nəşr ili 2017
Nəşr yeri Москва

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi: II hissə
Müəllif
Nəşr ili 2017
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyevin kəlamları=Gezegden van Haijdar Alijev
Müəllif Əhmədzadə Nərmin
Nəşr ili 2017
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Политика Гейдара Алиева: Толерантность: выступления, речи, встречи, поздравления
Müəllif
Nəşr ili 2016
Nəşr yeri Баку

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev siyasəti: Tolerantlıq
Müəllif
Nəşr ili 2015
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev və Naxçıvan tarixi məsələləri
Müəllif Cabbarlı Ələkbər Həsən oğlu
Nəşr ili 2015
Nəşr yeri Naxçıvan

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev və mədəni irs=Heydar Aliyev and Cultural Heritage
Müəllif
Nəşr ili 2014
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev irsi - əbədiyaşar təlim
Müəllif Səfərli Fəxrəddin
Nəşr ili 2014
Nəşr yeri Naxçıvan

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Azərbaycan gəncliyinin himayədarı
Müəllif Hacıyev Rəhman Balabəy oğlu
Nəşr ili 2014
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev dövlətçilik təlimi və müasir dövr
Müəllif Həbibbəyli İsa
Nəşr ili 2013
Nəşr yeri Naxçıvan

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev və ədəbi-tarixi proses
Müəllif Əhmədova Salatın Alı qızı
Nəşr ili 2013
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev və əxlaqi dəyərlər
Müəllif İbrahimov Hacı Səbuhi
Nəşr ili 2013
Nəşr yeri Naxçıvan

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə "Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir" çoxcildliyin elmi-biblioqrafik göstəricisi: II cild
Müəllif
Nəşr ili 2013
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Идущий впереди: к 90-летию Гейдара Алиева
Müəllif
Nəşr ili 2013
Nəşr yeri Москва

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev irsi və Azərbaycan folklorşünaslığının aktual problemləri
Müəllif
Nəşr ili 2013
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Müstəqil vətənin memarı: poema=Bağımsız Vatanın Mimarı: poem=Зодчий родины свободной:поэма=Architect of Free Motherland: poem
Müəllif Piriyev İftixar Fərhad oğlu
Nəşr ili 2013
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev və Hüseyn Cavid
Müəllif Babaxanlı Gülbəniz
Nəşr ili 2013
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydar: the rise and fall and rise again of Heydar Aliyev and Azerbaijan
Müəllif Wilson Graeme
Nəşr ili 2013
Nəşr yeri London

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev siyasi irsinin politoloji aspektləri
Müəllif Məmmədov Hikmət Baba oğlu
Nəşr ili 2013
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Dönüşdən qurtuluşa
Müəllif Ağamirzəyev Fəxrəddin
Nəşr ili 2012
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası
Müəllif
Nəşr ili 2011
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Ümummilli lider Heydər Əliyev və Azərbaycan dili
Müəllif Sadıqlı Ayşən Əsəd qızı
Nəşr ili 2011
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Türk dünyasının birliyi ideyası və Heydər Əliyev
Müəllif
Nəşr ili 2011
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Гейдар Алиев и внешнеполитический курс Азербайджанской Республики
Müəllif Гурбанова Сона Аллахверди кызы
Nəşr ili 2010
Nəşr yeri Баку

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev və Azərbaycan elmi: biblioqrafik göstərici
Müəllif
Nəşr ili 2010
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyevin dil siyasəti
Müəllif Əhmədova Salatın Alı qızı
Nəşr ili 2010
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Dinlərarası dialoq: qarşılıqlı anlaşmadan birgə əməkdaşlığa doğru: Beynəlxalq konfrans: Bakı, 6-7 noyabr 2009
Müəllif
Nəşr ili 2010
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Müdrik fikirlər: oktyabr 1998 - 2003 oktyabr: II kitab
Müəllif Əliyev Heydər Əlirza oğlu
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyevin tərəqqi strategiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası: XX əsrin 70-80-ci illəri
Müəllif Qasımov Ədalət Qasım oğlu
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyevin inkişaf strategiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası: XX əsrin 70-80-ci illəri
Müəllif Qasımov Ədalət Qasım oğlu
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydar Aliyev: words of wisdom: june 1993-1998 october
Müəllif
Nəşr ili 2009
Nəşr yeri Baku

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev və milli mübarizə tariximiz
Müəllif Sərdarov Zakir Həsən oğlu
Nəşr ili 2008
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev və qanunçuluq: I kitab
Müəllif
Nəşr ili 2008
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev
Müəllif Andriyanov Viktor , Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu
Nəşr ili 2008
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev və mədəniyyət: II cild: 1997-1998
Müəllif
Nəşr ili 2008
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev: dövlət xalq üçündür
Müəllif
Nəşr ili 2008
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev və mədəniyyət: I cild: 1969-1982, 1993-1996
Müəllif
Nəşr ili 2008
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyevlə unudulmaz görüşlər: Heydər Əliyev Naxçıvan qarnizonunda: I kitab-albom
Müəllif
Nəşr ili 2008
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Qayıdış: 1990-1993
Müəllif
Nəşr ili 2008
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Гейдар Алиев: личность и эпоха: Ч. 4: xроника жизни и деятельности : 1969-1989
Müəllif Ахундова Эльмира Гусейн кызы
Nəşr ili 2008
Nəşr yeri Баку

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev və mədəniyyət: III cild: 1999-2003
Müəllif
Nəşr ili 2008
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Кремлёвские будни Гейдара Алиева
Müəllif
Nəşr ili 2007
Nəşr yeri Баку

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Гейдар Алиев. Зигзаги судьбы
Müəllif Зенькович Николай
Nəşr ili 2007
Nəşr yeri Москва

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlər
Müəllif Əl-Fəlah Adil Abdulla
Nəşr ili 2007
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev və kinematoqraf
Müəllif Kazımzadə Aydın Ələsgər oğlu
Nəşr ili 2007
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Гейдар Алиев и национально-духовные ценности
Müəllif Аль-Фалах Адель Абдулла
Nəşr ili 2007
Nəşr yeri Баку

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev. Tale yolları
Müəllif Zenkoviç Nikolay
Nəşr ili 2007
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydar Aliyev and national-spiritual values
Müəllif Al-Falah Adil Abdullah
Nəşr ili 2007
Nəşr yeri Baku

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Qoy ədalət zəfər çalsın...: aktual müsahibə
Müəllif Əliyev Heydər Əlirza oğlu
Nəşr ili 2007
Nəşr yeri Naxçıvan

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Milli məfkurə, dövlətçilik, müstəqillik yolu ilə: yanvar 2002-dekabr 2006: II cild
Müəllif Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu
Nəşr ili 2007
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev: "Biz Azərbaycan ərazisində ikinci bir erməni dövlətinin yaranmasına yol verə bilmərik"
Müəllif
Nəşr ili 2006
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydar Aliyev: life and times: 1923-2003
Müəllif
Nəşr ili 2006
Nəşr yeri Baku

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev - istiqlala gedən yol: 1969-1987-ci illər
Müəllif Qasımlı Musa Cəfər oğlu
Nəşr ili 2006
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Milli məfkurə, dövlətçilik, müstəqillik yolu ilə: iyun 1971-iyun 2001: I cild
Müəllif Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu
Nəşr ili 2006
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev və ordu quruculuğu: iyun, 1993-iyun,2003
Müəllif
Nəşr ili 2006
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi
Müəllif Xələfov Abuzər Alı oğlu
Nəşr ili 2006
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev iqtisadi müstəqilliyimizin banisidir
Müəllif Alışanova Mehriban Nadir qızı
Nəşr ili 2006
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Гейдар Алиев - от политического руководителя к общенациональному лидеру
Müəllif Гусейнова Ирада Мехти кызы
Nəşr ili 2005
Nəşr yeri Баку

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Azərbaycan: qısa dövlətçilik tarixi
Müəllif Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu
Nəşr ili 2005
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Гейдар Алиев
Müəllif Андриянов Виктор Иванович, Мираламов Гусейнбала Фазил оглы
Nəşr ili 2005
Nəşr yeri Москва

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Geidar Aliev
Müəllif Andriyanov Viktor , Miralamov Guseinbala
Nəşr ili 2005
Nəşr yeri Moscow

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev və Azərbaycan idmanı: sənədli publisistika
Müəllif
Nəşr ili 2004
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Ədəbiyyat ömrü yaşayan əbədiyyat memarı
Müəllif Binnətova Almaz Qasım qızı
Nəşr ili 2004
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Azərbaycançılıq, elmi-dini maarifçilik, mənəvi özünüdərk nümunəsi
Müəllif Babayev Xanəli Babəli oğlu
Nəşr ili 2004
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Towards the future
Müəllif
Nəşr ili 2004
Nəşr yeri Baku

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Xalq və dövlət naminə
Müəllif Xudiyev Nizami Manaf oğlu
Nəşr ili 2004
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydar Aliyev About Ataturk
Müəllif
Nəşr ili 2004
Nəşr yeri Baku

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə "Əsrin müqaviləsi" - 10 il
Müəllif
Nəşr ili 2004
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Liderlik fəlsəfəsi
Müəllif Abbasov Vaqif Məhərrəm oğlu
Nəşr ili 2004
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu
Müəllif Hüseynova İradə Mehtiqulu qızı
Nəşr ili 2004
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev: biblioqrafik məlumat kitabı
Müəllif
Nəşr ili 2003
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə The Road of Triumph: an Essay
Müəllif Miralamov Guseinbala
Nəşr ili 2003
Nəşr yeri Baku

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev və müasir Azərbaycan: I ümumrespublika Əliyevşünaslıq konfransının materialları: 6 may 2003-cü il
Müəllif
Nəşr ili 2003
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev muzeylərimizin yaradıcı və memarıdır
Müəllif
Nəşr ili 2003
Nəşr yeri Naxçıvan

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev və mətbuat: IV cild: noyabr, 2002 - mart, 2003
Müəllif
Nəşr ili 2003
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Zəfər yolu: esse
Müəllif Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu
Nəşr ili 2003
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev və Qafqazda sülh prosesi: magistr hazırlığı üçün proqram
Müəllif Hüseynova İradə Mehtiqulu qızı
Nəşr ili 2003
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev və mətbuat: I cild: yanvar, 1990 - iyul, 1996
Müəllif
Nəşr ili 2003
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev və milli mentalitet fəlsəfəsi
Müəllif Əliyev Qoşqar Cəlal oğlu
Nəşr ili 2003
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev və mətbuat: II cild: iyul 1996 - iyul 1998
Müəllif
Nəşr ili 2003
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Гейдар Алиев: политический портрет
Müəllif Абдуллазаде Фатма Гусейн кызы
Nəşr ili 2003
Nəşr yeri Харьков

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev Atatürk haqqında
Müəllif
Nəşr ili 2003
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev və mətbuat: III cild: iyul, 1998 - sentyabr, 2000
Müəllif
Nəşr ili 2003
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyevin dil siyasəti
Müəllif Əliyev Vilayət Hüseyn oğlu
Nəşr ili 2003
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Путь к триумфу: эссе
Müəllif Мираламов Гусейнбала Фазил оглы
Nəşr ili 2003
Nəşr yeri Баку

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev və azərbaycançılıq məfkurəsi
Müəllif
Nəşr ili 2002
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev və Naxçıvan Dövlət Universiteti
Müəllif Həbibbəyli İsa
Nəşr ili 2002
Nəşr yeri Naxçıvan

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Azərbaycançılıq - birliyimizin əsasıdır
Müəllif
Nəşr ili 2002
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev və Azərbaycanda Olimpiya Hərəkatı
Müəllif Hüseynzadə Çingiz , Rəhmanov Cəmaləddin
Nəşr ili 2002
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Minilliklərin qovuşuğunda=At the Junction of Millenniums=На стыке тысячелетий
Müəllif Əliyev Heydər Əlirza oğlu
Nəşr ili 2001
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyevin neft strategiyası: Azərbaycanın müstəqilliyi və rifahı naminə: I hissə
Müəllif
Nəşr ili 2001
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Azərbaycan, səni Heydər yaşatdı: şeirlər
Müəllif Cəfərli Dilbər
Nəşr ili 2001
Nəşr yeri Naxçıvan

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev və Azərbaycan dili: [ərəb dilində]
Müəllif Xudiyev Nizami Manaf oğlu
Nəşr ili 2001
Nəşr yeri Tehran

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyevin neft strategiyası: Azərbaycanın müstəqilliyi və rifahı naminə: II hissə
Müəllif
Nəşr ili 2001
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev və Azərbayacan diasporu
Müəllif Həbiboğlu Vəli
Nəşr ili 2001
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə The reality of the genocide of Azerbaijan people
Müəllif Mehdiyev Ramiz Anvar
Nəşr ili 2000
Nəşr yeri Baku

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Prezident Heydər Əliyev=President Heydar Aliyev=Президент Гейдар Алиев
Müəllif
Nəşr ili 2000
Nəşr yeri Kran

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev və Azərbaycanda gömrük sisteminin təkamülü: iqtisadi təhlükəsizlik konsepsiyası üzrə
Müəllif Heydərov Kəmaləddin Fəttah oğlu
Nəşr ili 2000
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Heydər Əliyev və Azərbayacan diasporu (kiril əlifbası ilə)
Müəllif Həbiboğlu Vəli
Nəşr ili 1999
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Ədəbiyyatın yüksək borcu və amalı
Müəllif Əliyev Heydər Əlirza oğlu
Nəşr ili 1999
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Azərbaycan tarixinin parlaq səhifələri
Müəllif
Nəşr ili 1998
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Müstəqillik yolu: seçilmiş fikirlər
Müəllif Əliyev Heydər Əlirza oğlu
Nəşr ili 1997
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Lissabon sammiti - 1996
Müəllif
Nəşr ili 1997
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Azərbaycan nefti dünya siyasətində
Müəllif Əliyev İlham Heydər oğlu
Nəşr ili 1997
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Азербайджанская нефть в политике мира: Кн.2
Müəllif Алиев Ильхам Гейдар оглы
Nəşr ili 1997
Nəşr yeri Баку

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Azәrbaycan vә ATӘT: Ermәnistan-Azәrbaycan münaqişәsi vә Dağlıq Qarabağ problemi ümumavropa təhlükəsizliyi fonunda (kiril əlifbası ilə)
Müəllif Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu
Nəşr ili 1997
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Biz öz yurdumuza qayıdacağıq
Müəllif
Nəşr ili 1997
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Azadlığın qədri
Müəllif Fərəcov Namiq
Nəşr ili 1996
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Şəxsi mövqe
Müəllif Əliyev Heydər Əlirza oğlu
Nəşr ili 1994
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Önemli politik yaşamdan esintiler
Müəllif Seyidzade Dilara Bagir
Nəşr ili 1994
Nəşr yeri Bakü

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Əsrlərə bərabər illər 1969-1999: faktlar və rəqəmlər
Müəllif
Nəşr ili
Nəşr yeri Bakı

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Dövlət, demokratiya, qanunçuluq haqqında: çıxış və nitqlərdən sitatlar
Müəllif
Nəşr ili
Nəşr yeri

Oxumaq Yükləmək


Sərlövhə Together Towards the New Century: Official Visit of Heydar Aliyev, the President of the Republic of Azerbaijan to the United States of America : 27 july - 7 august 1997
Müəllif
Nəşr ili
Nəşr yeri

Oxumaq Yükləmək