HEYDƏR ƏLİYEV
Elektron Sənədlər
T O P L U S U
Biblioqrafiya :: Əsərləri
← Geri
Azərbaycan dilində
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: qeydlər / H. Ə. Əliyev ; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  46-cı kitab.- Bakı: Azərnəşr, 2013.- 496 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  45-ci kitab: may 2003- oktyabr 2003.- Bakı: Azərnəşr, 2013.- 384 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul. R. Ə. Mehdiyev
  44-cü kitab: fevral 2003- may 2003.- Bakı: Azərnəşr, 2013.- 376 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  43-cü kitab: noyabr 2002- fevral 2003.- Bakı: Azərnəşr, 2013.- 464 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  42-ci kitab: oktyabr, 2002- noyabr, 2002.- Bakı: Azərnəşr, 2012.- 472 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  41-ci kitab: sentyabr, 2002- oktyabr, 2002.- Bakı: Azərnəşr, 2012.- 488 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  40-cı kitab: iyul, 2002- sentyabr, 2002.- Bakı: Azərnəşr, 2012.- 512 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  38-ci kitab: mart, 2002- may, 2002.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- 480 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  37-ci kitab: noyabr, 2001- mart, 2002.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- 520 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  36-cı kitab: sentyabr, 2001- noyabr, 2001.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- 512 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  35-ci kitab: iyun, 2001- avqust, 2001.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- 520 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  34-cü kitab: may, 2001- iyun, 2001.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- 488 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  33-cü kitab: mart, 2001- aprel, 2001.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- 480 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  32-ci kitab: yanvar, 2001- mart, 2001.- Bakı: Azərnəşr, 2010.- 512 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  31-ci kitab: noyabr, 2000- yanvar, 2001.- Bakı: Azərnəşr, 2010.- 512 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, məktublar, müsahibələr, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  30-cu kitab: sentyabr, 2000- noyabr, 2000.- Bakı: Azərnəşr, 2010.- 512 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müdrik fikirlər / H. Ə. Əliyev; Heydər Əliyev Fondu, Regionların İnkişafı İctimai Birliyi
  II kitab: Dövlətçilik, müstəqillik və demokratiya haqqında: oktyabr, 1998- oktyabr, 2003.- Bakı: Çaşıoğlu, 2009.- 415 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, məktublar, müsahibələr, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  29-cu kitab: iyul, 2000- sentyabr, 2000.- Bakı: Azərnəşr, 2009.- 520 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  28-ci kitab: iyun, 2000- iyul, 2000.- Bakı: Azərnəşr, 2009.- 480 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  27-ci kitab: aprel, 2000- iyun, 2000.- Bakı: Azərnəşr, 2009.- 496 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  26-cı kitab: mart, 2000- aprel, 2000.- Bakı: Azərnəşr, 2009.- 512 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Deyilən söz yadigardır / H. Ə. Əliyev; tərt.: E. Z. Qaraxanlı, S. Babullaoğlu; red. N. Q. Cəfərov.- Bakı: Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi, 2008.- 32 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müdrik fikirlər / H. Ə. Əliyev; ön sözün müəl. M. A. Əliyeva; Heydər Əliyev Fondu, Regionların İnkişafı İctimai Birliyi
  I kitab: Dövlətçilik, müstəqillik və demokratiya haqqında: iyun, 1993- oktyabr, 1998.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 399 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  25-ci kitab: fevral, 2000- mart, 2000.- Bakı: Azərnəşr, 2008.- 520 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  24-cü kitab: dekabr, 1999- fevral, 2000.- Bakı: Azərnəşr, 2008.- 504 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  23-cü kitab: noyabr, 1999- dekabr, 1999.- Bakı: Azərnəşr, 2008.- 480 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  22-ci kitab: sentyabr, 1999- noyabr, 1999.- Bakı: Azərnəşr, 2007.- 528 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  21-ci kitab: İyul, 1999- sentyabr, 1999.- Bakı: Azərnəşr, 2007.- 480 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  20-ci kitab: aprel, 1999- iyul, 1999.- Bakı: Azərnəşr, 2007.- 536 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  19-cu kitab: yanvar, 1999- aprel, 1999.- Bakı: Azərnəşr, 2006.- 528 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  18-ci kitab: oktyabr, 1998- dekabr, 1998.- Bakı: Azərnəşr, 2006.- 552 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  17-ci kitab: iyul 1998- oktyabr 1998.- Bakı: Azərnəşr, 2006.- 258 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  16-cı kitab: iyun, 1998- iyul, 1998.- Bakı: Azərnəşr, 2005.- 552 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  15-ci kitab: mart, 1998- iyun, 1998.- Bakı: Azərnəşr, 2005.- 528 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  14-cü kitab: dekabr 1997- fevral 1998.- Bakı: Azərnəşr, 2005.- 520 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  13-cü kitab: oktyabr, 1997- dekabr,1997.- Bakı: Azərnəşr, 2004.- 520 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  12-ci kitab: avqust, 1997- oktyabr, 1997.- Bakı: Azərnəşr, 2004.- 432 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  11-ci kitab: iyul, 1997- avqust, 1997.- Bakı: Azərnəşr, 2003.- 452 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  10-cu kitab: may, 1997- iyul, 1997.- Bakı: Azərnəşr, 2002.- 472 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Azərbaycan XXI əsrin və üçüncü minilliyin ayrıcında / H. Ə. Əliyev.- Bakı: XXI-YNE, 2001.- 55 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  9-cu kitab: mart, 1997- may, 1997 / bur. məsul R. Ə. Mehdiyev.- Bakı: Azərnəşr, 2000.- 466 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, məktublar, müsahibələr / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  8-ci kitab: noyabr, 1996- mart, 1997.- Bakı: Azərnəşr, 1998.- 488 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, məktublar, müsahibələr / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  7-ci kitab: iyun, 1996- noyabr, 1996.- Bakı: Azərnəşr, 1998.- 520 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev.
  6-cı kitab: mart, 1996- iyun, 1996.- Bakı: Azərnəşr, 1998.- 511 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, məktublar, müsahibələr / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev
  5-ci kitab: noyabr, 1995- mart, 1996.- Bakı: Azərnəşr, 1998.- 500 s.
 • Aforizmlər: Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışlarından seçilmiş müdrik fikirlər / bur. məsul R. Ə. Mehdiyev; tərt.: Ş. Q. Əsgərov, S. S. Xəlilov; red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 1997.- 36 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqillik yollarında / H. Ə. Əliyev; bur. məsul F. Abdullazadə
  IV cild.- Bakı: Azərbaycan, 1997.- 534 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqillik yollarında / H. Ə. Əliyev; bur. məsul F. Abdullazadə
  III cild.- Bakı: Azərbaycan, 1997.- 510 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqillik yollarında / H. Ə. Əliyev; bur. məsul F. Abdullazadə
  II cild.- Bakı: Azərbaycan, 1997.- 446 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqillik yollarında / H. Ə. Əliyev; bur. məsul F. Abdullazadə
  I cild.- Bakı: Azərbaycan, 1997.- 558 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqillik yolu: seçilmiş fikirlər / H. Ə. Əliyev; red. Ə. M. Həsənov.- Bakı: Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 1997.- 136 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev.
  4-cü kitab: iyun, 1995- noyabr, 1995.- Bakı: Azərnəşr, 1997.- 528 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev.
  3-cü kitab: dekabr, 1994- iyun, 1995.- Bakı: Azərnəşr, 1997.- 488 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev.
  2-ci kitab: may, 1994- dekabr, 1994.- Bakı: Azərnəşr, 1997.- 604 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, məktublər, müsahibələr / H. Ə. Əliyev; bur. məsul F. Mehdiyev.
  1-ci kitab: iyun, 1993- may, 1994.- Bakı: Azərnəşr, 1997.- 612 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqillik yollarında / H. Ə. Əliyev; tərt. A. Muradverdiyev, N. İbrahimov, T. Ağayev
  II cild.- Bakı: Azərbaycan, 1996.- 1051 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqillik yollarında / H. Ə. Əliyev; tərt. A. Muradverdiyev, N. İbrahimov, T. Ağayev
  I cild .- Bakı: Azərbaycan, 1996.- 979 s.
 • Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Şəxsi mövqe / H. Ə. Əliyev; tərt. N. İbrahimov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1994.- 27 s.
Rus dilində
 • Азербайджанская нефть в политике мира
  Кн. 5 / сост.: И. Г. Алиев, А. Мурадвердиев.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1998.- 329 с.
 • Азербайджанская нефть в политике мира
  Кн. 3.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1998.- 399 с.
 • Азербайджанская нефть в политике мира
  Кн. 4 / сост.: И. Г. Алиев, Г. Гасанов, А. Мурадвердиев.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1997.- 471 с.
 • Азербайджанская нефть в политике мира
  Кн. 2.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1997.- 263 с.
 • Алиев, Гейдар Алирза оглы. Россия - великая страна / Г. А. Алиев; отв. за вып. Ф. Абдуллазаде.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1997.- 142 с.
 • Алиев, Гейдар Алирза оглы. Советский Азербайджан / Г. А. Алиев.- М.: Политиздат, 1982.- 176 с.
 • Алиев, Гейдар Алирза оглы. Советский Азербайджан / Г. А. Алиев.- М.: Политиздат, 1981.- 159 с.
İngilis dilində
 • Aliyev, Heydar Alirza oglu. Words of Wisdom / H. A. Aliyev; preface by M. Aliyeva; Heydar Aliyev Foundation
  Vol. 2: October 1998-2003 October.- Baku: Chashioglu, 2009.- 400 p.- İngilis dilində.
 • Aliyev, Heydar Alirza oglu. Words of Wisdom / H. A. Aliyev; preface by M. Aliyeva; Heydar Aliyev Foundation
  Vol. 1: June 1993-1998 October / preface by M. Aliyeva.- Baku: Chashioglu, 2009.- 371 p.- İngilis dilində.
 • Aliyev, Heydar Alirza oglu. Azerbaijan oil in the world policy / H. A. Aliyev; comp.: I. Aliyev, A. Muradverdiyev; trans. G. Bayramov.- Baku: Azerbaijan Publishing House, 1998.- 323 p.- İngilis dilində.

Prezident Kitabxanası © 2008 - 2021. Bütün hüquqlar qorunur.
Məlumatlardan istifadə zamanı istinad vacibdir.