HEYDƏR ƏLİYEV
Elektron Sənədlər
T O P L U S U
E-kitablar
← Geri
Sərlövhə
Heydər Əliyev və Azərbaycan şahmatının zəfər salnaməsi
Müəllif
Bayramov Oqtay Nəsib oğlu
Nəşr ili
2018
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Azərbaycanda Ali Baş Komandanlıq institutunun Heydər Əliyev mərhələsi
Müəllif
Süleymanov Mehman Sirac oğlu
Nəşr ili
2018
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyev (Əliyev Heydər Əlirza oğlu): biblioqrafiya
Nəşr ili
2018
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyev Azərbaycanda dövlət quruculuğunun banisidir
Nəşr ili
2017
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Гейдар Алиев: личность и эпоха: Т. 3: возвращение (1990- 2003)
Müəllif
Ахундова Эльмира Гусейн кызы
Nəşr ili
2017
Nəşr yeri
Москва
Sərlövhə
Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi: II hissə
Nəşr ili
2017
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyevin kəlamları=Gezegden van Haijdar Alijev
Müəllif
Əhmədzadə Nərmin
Nəşr ili
2017
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Политика Гейдара Алиева: Толерантность: выступления, речи, встречи, поздравления
Nəşr ili
2016
Nəşr yeri
Баку
Sərlövhə
Heydər Əliyev və Naxçıvan tarixi məsələləri
Müəllif
Cabbarlı Ələkbər Həsən oğlu
Nəşr ili
2015
Nəşr yeri
Naxçıvan
Sərlövhə
Heydər Əliyev siyasəti: Tolerantlıq
Nəşr ili
2015
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyev və mədəni irs=Heydar Aliyev and Cultural Heritage
Nəşr ili
2014
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyev irsi - əbədiyaşar təlim
Müəllif
Səfərli Fəxrəddin
Nəşr ili
2014
Nəşr yeri
Naxçıvan
Sərlövhə
Azərbaycan gəncliyinin himayədarı
Müəllif
Hacıyev Rəhman Balabəy oğlu
Nəşr ili
2014
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyev və əxlaqi dəyərlər
Müəllif
İbrahimov Hacı Səbuhi
Nəşr ili
2013
Nəşr yeri
Naxçıvan
Sərlövhə
Идущий впереди: к 90-летию Гейдара Алиева
Nəşr ili
2013
Nəşr yeri
Москва
Sərlövhə
Heydər Əliyev və Hüseyn Cavid
Müəllif
Babaxanlı Gülbəniz
Nəşr ili
2013
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
"Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir" çoxcildliyin elmi-biblioqrafik göstəricisi: II cild
Nəşr ili
2013
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Müstəqil vətənin memarı: poema=Bağımsız Vatanın Mimarı: poem=Зодчий родины свободной:поэма=Architect of Free Motherland: poem
Müəllif
Piriyev İftixar Fərhad oğlu
Nəşr ili
2013
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyev və ədəbi-tarixi proses
Müəllif
Əhmədova Salatın Alı qızı
Nəşr ili
2013
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyev dövlətçilik təlimi və müasir dövr
Müəllif
Həbibbəyli İsa
Nəşr ili
2013
Nəşr yeri
Naxçıvan
Sərlövhə
Heydar: the rise and fall and rise again of Heydar Aliyev and Azerbaijan
Müəllif
Wilson Graeme
Nəşr ili
2013
Nəşr yeri
London
Sərlövhə
Heydər Əliyev siyasi irsinin politoloji aspektləri
Müəllif
Məmmədov Hikmət Baba oğlu
Nəşr ili
2013
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyev irsi və Azərbaycan folklorşünaslığının aktual problemləri
Nəşr ili
2013
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Dönüşdən qurtuluşa
Müəllif
Ağamirzəyev Fəxrəddin
Nəşr ili
2012
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Ümummilli lider Heydər Əliyev və Azərbaycan dili
Müəllif
Sadıqlı Ayşən Əsəd qızı
Nəşr ili
2011
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Türk dünyasının birliyi ideyası və Heydər Əliyev
Nəşr ili
2011
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası
Nəşr ili
2011
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Dinlərarası dialoq: qarşılıqlı anlaşmadan birgə əməkdaşlığa doğru: Beynəlxalq konfrans: Bakı, 6-7 noyabr 2009
Nəşr ili
2010
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Гейдар Алиев и внешнеполитический курс Азербайджанской Республики
Müəllif
Гурбанова Сона Аллахверди кызы
Nəşr ili
2010
Nəşr yeri
Баку
Sərlövhə
Heydər Əliyev və Azərbaycan elmi: biblioqrafik göstərici
Nəşr ili
2010
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyevin dil siyasəti
Müəllif
Əhmədova Salatın Alı qızı
Nəşr ili
2010
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydar Aliyev: words of wisdom: june 1993-1998 october
Nəşr ili
2009
Nəşr yeri
Baku
Sərlövhə
Heydər Əliyevin tərəqqi strategiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası: XX əsrin 70-80-ci illəri
Müəllif
Qasımov Ədalət Qasım oğlu
Nəşr ili
2009
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyevin inkişaf strategiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası: XX əsrin 70-80-ci illəri
Müəllif
Qasımov Ədalət Qasım oğlu
Nəşr ili
2009
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Müdrik fikirlər: oktyabr 1998 - 2003 oktyabr: II kitab
Müəllif
Əliyev Heydər Əlirza oğlu
Nəşr ili
2009
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyev və mədəniyyət: II cild: 1997-1998
Nəşr ili
2008
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyev
Müəllif
Andriyanov Viktor , Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu
Nəşr ili
2008
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyev və qanunçuluq: I kitab
Nəşr ili
2008
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyev və mədəniyyət: I cild: 1969-1982, 1993-1996
Nəşr ili
2008
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyev və milli mübarizə tariximiz
Müəllif
Sərdarov Zakir Həsən oğlu
Nəşr ili
2008
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyev və mədəniyyət: III cild: 1999-2003
Nəşr ili
2008
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyev: dövlət xalq üçündür
Nəşr ili
2008
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyevlə unudulmaz görüşlər: Heydər Əliyev Naxçıvan qarnizonunda: I kitab-albom
Nəşr ili
2008
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Qayıdış: 1990-1993
Nəşr ili
2008
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Гейдар Алиев: личность и эпоха: Ч. 4: xроника жизни и деятельности : 1969-1989
Müəllif
Ахундова Эльмира Гусейн кызы
Nəşr ili
2008
Nəşr yeri
Баку
Sərlövhə
Heydər Əliyev. Tale yolları
Müəllif
Zenkoviç Nikolay
Nəşr ili
2007
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Milli məfkurə, dövlətçilik, müstəqillik yolu ilə: yanvar 2002-dekabr 2006: II cild
Müəllif
Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu
Nəşr ili
2007
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyev və kinematoqraf
Müəllif
Kazımzadə Aydın Ələsgər oğlu
Nəşr ili
2007
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlər
Müəllif
Əl-Fəlah Adil Abdulla
Nəşr ili
2007
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydar Aliyev and national-spiritual values
Müəllif
Al-Falah Adil Abdullah
Nəşr ili
2007
Nəşr yeri
Baku
Sərlövhə
Qoy ədalət zəfər çalsın...: aktual müsahibə
Müəllif
Əliyev Heydər Əlirza oğlu
Nəşr ili
2007
Nəşr yeri
Naxçıvan
Sərlövhə
Гейдар Алиев. Зигзаги судьбы
Müəllif
Зенькович Николай
Nəşr ili
2007
Nəşr yeri
Москва
Sərlövhə
Гейдар Алиев и национально-духовные ценности
Müəllif
Аль-Фалах Адель Абдулла
Nəşr ili
2007
Nəşr yeri
Баку
Sərlövhə
Кремлёвские будни Гейдара Алиева
Nəşr ili
2007
Nəşr yeri
Баку
Sərlövhə
Heydar Aliyev: life and times: 1923-2003
Nəşr ili
2006
Nəşr yeri
Baku
Sərlövhə
Heydər Əliyev: "Biz Azərbaycan ərazisində ikinci bir erməni dövlətinin yaranmasına yol verə bilmərik"
Nəşr ili
2006
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyev iqtisadi müstəqilliyimizin banisidir
Müəllif
Alışanova Mehriban Nadir qızı
Nəşr ili
2006
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyev - istiqlala gedən yol: 1969-1987-ci illər
Müəllif
Qasımlı Musa Cəfər oğlu
Nəşr ili
2006
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyev və ordu quruculuğu: iyun, 1993-iyun,2003
Nəşr ili
2006
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Milli məfkurə, dövlətçilik, müstəqillik yolu ilə: iyun 1971-iyun 2001: I cild
Müəllif
Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu
Nəşr ili
2006
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi
Müəllif
Xələfov Abuzər Alı oğlu
Nəşr ili
2006
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Azərbaycan: qısa dövlətçilik tarixi
Müəllif
Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu
Nəşr ili
2005
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Гейдар Алиев
Müəllif
Андриянов Виктор Иванович, Мираламов Гусейнбала Фазил оглы
Nəşr ili
2005
Nəşr yeri
Москва
Sərlövhə
Geidar Aliev
Müəllif
Andriyanov Viktor , Miralamov Guseinbala
Nəşr ili
2005
Nəşr yeri
Moscow
Sərlövhə
Гейдар Алиев - от политического руководителя к общенациональному лидеру
Müəllif
Гусейнова Ирада Мехти кызы
Nəşr ili
2005
Nəşr yeri
Баку
Sərlövhə
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu
Müəllif
Hüseynova İradə Mehtiqulu qızı
Nəşr ili
2004
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydar Aliyev About Ataturk
Nəşr ili
2004
Nəşr yeri
Baku
Sərlövhə
Ədəbiyyat ömrü yaşayan əbədiyyat memarı
Müəllif
Binnətova Almaz Qasım qızı
Nəşr ili
2004
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Towards the future
Nəşr ili
2004
Nəşr yeri
Baku
Sərlövhə
Xalq və dövlət naminə
Müəllif
Xudiyev Nizami Manaf oğlu
Nəşr ili
2004
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
"Əsrin müqaviləsi" - 10 il
Nəşr ili
2004
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Liderlik fəlsəfəsi
Müəllif
Abbasov Vaqif Məhərrəm oğlu
Nəşr ili
2004
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Azərbaycançılıq, elmi-dini maarifçilik, mənəvi özünüdərk nümunəsi
Müəllif
Babayev Xanəli Babəli oğlu
Nəşr ili
2004
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyev və Azərbaycan idmanı: sənədli publisistika
Nəşr ili
2004
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Гейдар Алиев: политический портрет
Müəllif
Абдуллазаде Фатма Гусейн кызы
Nəşr ili
2003
Nəşr yeri
Харьков
Sərlövhə
Heydər Əliyevin dil siyasəti
Müəllif
Əliyev Vilayət Hüseyn oğlu
Nəşr ili
2003
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyev və milli mentalitet fəlsəfəsi
Müəllif
Əliyev Qoşqar Cəlal oğlu
Nəşr ili
2003
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyev və mətbuat: II cild: iyul 1996 - iyul 1998
Nəşr ili
2003
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyev muzeylərimizin yaradıcı və memarıdır
Nəşr ili
2003
Nəşr yeri
Naxçıvan
Sərlövhə
Heydər Əliyev və mətbuat: III cild: iyul, 1998 - sentyabr, 2000
Nəşr ili
2003
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Путь к триумфу: эссе
Müəllif
Мираламов Гусейнбала Фазил оглы
Nəşr ili
2003
Nəşr yeri
Баку
Sərlövhə
Heydər Əliyev və müasir Azərbaycan: I ümumrespublika Əliyevşünaslıq konfransının materialları: 6 may 2003-cü il
Nəşr ili
2003
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyev: biblioqrafik məlumat kitabı
Nəşr ili
2003
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyev və Qafqazda sülh prosesi: magistr hazırlığı üçün proqram
Müəllif
Hüseynova İradə Mehtiqulu qızı
Nəşr ili
2003
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyev və mətbuat: IV cild: noyabr, 2002 - mart, 2003
Nəşr ili
2003
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Zəfər yolu: esse
Müəllif
Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu
Nəşr ili
2003
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyev və mətbuat: I cild: yanvar, 1990 - iyul, 1996
Nəşr ili
2003
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
The Road of Triumph: an Essay
Müəllif
Miralamov Guseinbala
Nəşr ili
2003
Nəşr yeri
Baku
Sərlövhə
Heydər Əliyev Atatürk haqqında
Nəşr ili
2003
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyev və Naxçıvan Dövlət Universiteti
Müəllif
Həbibbəyli İsa
Nəşr ili
2002
Nəşr yeri
Naxçıvan
Sərlövhə
Azərbaycançılıq - birliyimizin əsasıdır
Nəşr ili
2002
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyev və Azərbaycanda Olimpiya Hərəkatı
Müəllif
Hüseynzadə Çingiz , Rəhmanov Cəmaləddin
Nəşr ili
2002
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyev və azərbaycançılıq məfkurəsi
Nəşr ili
2002
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyevin neft strategiyası: Azərbaycanın müstəqilliyi və rifahı naminə: I hissə
Nəşr ili
2001
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Azərbaycan, səni Heydər yaşatdı: şeirlər
Müəllif
Cəfərli Dilbər
Nəşr ili
2001
Nəşr yeri
Naxçıvan
Sərlövhə
Heydər Əliyev və Azərbaycan dili: [ərəb dilində]
Müəllif
Xudiyev Nizami Manaf oğlu
Nəşr ili
2001
Nəşr yeri
Tehran
Sərlövhə
Heydər Əliyevin neft strategiyası: Azərbaycanın müstəqilliyi və rifahı naminə: II hissə
Nəşr ili
2001
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyev və Azərbayacan diasporu
Müəllif
Həbiboğlu Vəli
Nəşr ili
2001
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Minilliklərin qovuşuğunda=At the Junction of Millenniums=На стыке тысячелетий
Müəllif
Əliyev Heydər Əlirza oğlu
Nəşr ili
2001
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Prezident Heydər Əliyev=President Heydar Aliyev=Президент Гейдар Алиев
Nəşr ili
2000
Nəşr yeri
Kran
Sərlövhə
The reality of the genocide of Azerbaijan people
Müəllif
Mehdiyev Ramiz Anvar
Nəşr ili
2000
Nəşr yeri
Baku
Sərlövhə
Heydər Əliyev və Azərbaycanda gömrük sisteminin təkamülü: iqtisadi təhlükəsizlik konsepsiyası üzrə
Müəllif
Heydərov Kəmaləddin Fəttah oğlu
Nəşr ili
2000
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Ədəbiyyatın yüksək borcu və amalı
Müəllif
Əliyev Heydər Əlirza oğlu
Nəşr ili
1999
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Heydər Əliyev və Azərbayacan diasporu (kiril əlifbası ilə)
Müəllif
Həbiboğlu Vəli
Nəşr ili
1999
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Azərbaycan tarixinin parlaq səhifələri
Nəşr ili
1998
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Azərbaycan nefti dünya siyasətində
Müəllif
Əliyev İlham Heydər oğlu
Nəşr ili
1997
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Müstəqillik yolu: seçilmiş fikirlər
Müəllif
Əliyev Heydər Əlirza oğlu
Nəşr ili
1997
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Biz öz yurdumuza qayıdacağıq
Nəşr ili
1997
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Азербайджанская нефть в политике мира: Кн.2
Müəllif
Алиев Ильхам Гейдар оглы
Nəşr ili
1997
Nəşr yeri
Баку
Sərlövhə
Azәrbaycan vә ATӘT: Ermәnistan-Azәrbaycan münaqişәsi vә Dağlıq Qarabağ problemi ümumavropa təhlükəsizliyi fonunda (kiril əlifbası ilə)
Müəllif
Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu
Nəşr ili
1997
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Lissabon sammiti - 1996
Nəşr ili
1997
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Azadlığın qədri
Müəllif
Fərəcov Namiq
Nəşr ili
1996
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Önemli politik yaşamdan esintiler
Müəllif
Seyidzade Dilara Bagir
Nəşr ili
1994
Nəşr yeri
Bakü
Sərlövhə
Şəxsi mövqe
Müəllif
Əliyev Heydər Əlirza oğlu
Nəşr ili
1994
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Əsrlərə bərabər illər 1969-1999: faktlar və rəqəmlər
Nəşr yeri
Bakı
Sərlövhə
Together Towards the New Century: Official Visit of Heydar Aliyev, the President of the Republic of Azerbaijan to the United States of America : 27 july - 7 august 1997
Sərlövhə
Dövlət, demokratiya, qanunçuluq haqqında: çıxış və nitqlərdən sitatlar

Prezident Kitabxanası © 2008 - 2021. Bütün hüquqlar qorunur.
Məlumatlardan istifadə zamanı istinad vacibdir.